NOABERZON
Sinds 1 maart 2017 draait het collectieve zonnedak van Coöperatie NoaberZon in Vragender. De 50 leden bezitten in totaal 462 certificaten, wat overeenkomt met net zoveel zonnepanelen en verspreidt over 2 locaties:
  1  Gunnewick Mengvoeders, Winterswijkseweg 16, op het dak van een loods liggen op de zuidzijde 276 zonnepanelen
  2  Loonbedrijf Vragender, Kapelweg 34, op het dak van de werktuigenloods liggen op de oostzijde 186 zonnepanelen
De eigenaren hebben hun daken belangeloos ter beschikking gesteld, waarvoor onze dank!
 
Geproduceerde duurzame stroom
01-03-2017 tot 01-03-2018           106.149 kWh
01-03-2018 tot 01-03-2019           133.210 kWh
01-03-2019 tot 01-03-2020           122.585 kWh
01-03-2020 tot 01-01-2021           117.483 kWh
01-01-2021 tot 01-01-2022             93.458 kWh

Totaal tot 01-01-2022                    572.885 kWh
 
Bestuur NoaberZon U.A.
Roel Mellink (voorzitter), Ellie Waalder (penningmeester) en Rinus te Kronnie (secretaris)
 
 

AGEM

AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij) heeft ons van meet af aan hierin begeleidt.
AGEM maakt een ledenverklaring voor alle leden van NoaberZon die naar de coöperatie wordt verstuurd. NoaberZon verdeelt die verklaringen onder haar leden. In de ledenverklaring staat het aantal certificaten vermeld. en de aan het lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit de productie-installatie. Hierin is ook de stroomopbrengst van januari en februari 2018 meegenomen. AGEM gebruikt de gegevens uit de verklaring om voor de AGEM-klanten het belastingvoordeel vast te stellen, dit gebeurt in de maand maart. AGEM verwerkt het bedrag van het belastingvoordeel in een creditnota. De creditnota gaat naar de klant waarna uitbetaling volgt in april.
Niet-AGEM klanten kunnen hun ledenverklaring inleveren bij hun eigen energieleverancier met het verzoek het belastingvoordeel te verrekenen. 
 
Na 15 jaar eindigt het project. Er wordt  duurzame energie opgewekt. De fiscale regeling verlaagd tarief geeft recht op een fikse korting op de energiebelasting.
In de jaarlijkse ALV (algemene ledenvergadering) bespreken de deelnemende leden de voortgang van het project en de stand van zaken en krijgen zij een aandeel in de stroomopbrengst toegewezen ten behoeve van de belastingteruggave.
Ook kan er als de situatie het toelaat worden uitgekeerd aan de leden uit het batig saldo.

 

Energie tegen kostprijs

De energieprijzen zijn enorm gestegen de laatste tijd. Hoe kan het dat de plaatselijke Achterhoekse energiecoöperaties groene stroom kunnen produceren onder de 10 cent per kWh, terwijl consumenten alsnog veel meer moeten betalen?
Het moet mogelijk zijn tegen kostprijs te kunnen leveren door het in eigen hand te houden. Alleen al in de provincie Gelderland zijn 75 lokale energiecoöperaties. Ze kunnen echter de stroom die ze opwekken niet rechtstreeks aan de consument leveren. Dat gaat altijd via een energiebedrijf.
 
Grote energiereuzen als Vattenfall, Essent en Eneco, maar ook coöperaties zoals Energie van Ons. Omdat die ook (deels) hun energie kopen op de commerciële markt moeten kopen moeten ook leden van coöperaties nog steeds hoge prijzen betalen.voor hun energie. Gemiddeld zo’n 70 cent per kWh.
 
Er is in de Achterhoek nu een manier gevonden om die commerciële markt deels te omzeilen. Vanuit Agem Energie is Thijs Huls manager bij Streekenergie: een Achterhoekse coöperatie van echte, Achterhoekse energie-producenten. Samen wekken ze energie op, die Achterhoekers via partner Energie van Ons afgenomen kan worden.
 
Directeur Maarten van Oostveen van Agem zegt dat Streekenergie nooit de hele markt zal kunnen bedienen, maar dat er ook andere energiebedrijven zijn die dit willen. Streekenergie is klein en lokaal en wil dat ook blijven. Streekenergie heeft geen aandeelhouders die winst uitgekeerd willen zien.
Water, stroom of gas, het mag wat ons betreft weer een NUTS-voorziening worden. Het is van ons allemaal.
 
Bron: Omroep Gelderland
 
Coöperatie NoaberZon is ook lid van Streekenergie.

Contact

Vragender Duurzaam - VCEN (Vragender Coöperatief Energie Neurtraal U.A.)
info@vragenderduurzaam.nl
 
©2024 Vragender Duurzaam
-
-
Webmaster: Raymund Engelbarts
 • Home
 • Agenda
 • Historie
 • Vragender Coöperatief Energie Neutraal
 • Broeikaseffect
 • Energielabel
 • Energieopslag
 • Windenergie
 • Warmtepompen
 • Zonnepanelen Antoniusschool
 • Zonnepanelen MFA (sporthal)
 • • Privacyverklaring
 • Noaberzon
 • • Privacyverklaring
 • • Scope12-inspectie
 • • Onze locaties
 • Nieuwsbrieven
 • Lid worden?
 • Faq
 • Labeling
 • Wist u dat
 • Links
 • Contact